ติดต่อสื่อสาร

โรงเรียนกำแพงแสนวิทยา
186 ม.7 ต.ทุ่งกระพังโหม
อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม  73140
Tel.034-351047   Fax.034-351264

โรงเรียนกำแพงแสนวิทยา